Misja

Misja

Osiągnięcie wolności finansowej - Razem

Wolność finansowa to nadal sfera o którą kobiety muszą zadbać . Misją Mind the Gap jest wyeliminowanie różnic w zakresie wynagradzania kobiet, dysproporcji finansowych i majątku jak również zwiększenie potrzebnej wiedzy do zarządzania własnymi finansami.

Dlatego organizujemy wydarzenia, szkolenia, dostrzegając ogromną potrzebę edukacji w zakresie finansów. Kobiety często czują się niepewnie lub zostawiają podejmowanie decyzji i zarządzanie finansami mężczyznom. W ciągu ostatnich 16 lat Polska awansowała w Indeksie “Women in Work Index”, aż o 10 miejsc i jest to jeden z najlepszych wyników w całym OECD. Zmniejszyliśmy różnicę w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn, a zdecydowana większość Pań pracuje na pełen etat.

Także pay gap w Polsce powoli maleje. Wszystkie te dobre informacje nie oznaczają, że nie mamy już nic do zrobienia. Powinniśmy nadal wzmacniać przedsiębiorczość kobiet i edukować kobiety z zakresu finansów, pracować nad zwiększeniem ich udziału w zarządach i radach nadzorczych firm oraz edukować młode pokolenia.

W sferze wysokości przychodów, oszczędności i inwestowania kobiety nadal pozostają w tyle. Zadaniem Mind the Gap jest inspirowanie i zachęcanie kobiet do rozwoju zawodowego i osobistego, podejmowania nowych wyzwań w świecie biznesu oraz realizowania się na stanowiskach kierowniczych

Nasze działania obejmują:

Dostarczamy: